Supervisie.

Intervisie-coaching

Coaching.

Scriptie-hulp.

Intervisie

Je kwetsbaar opstellen in intervisie. Dat is soms lastig, en moeilijk. Het liefst hebben we toch bevestiging? Dat we horen dat we het goed hebben aangepakt?

Als je verder wilt komen,  je blinde vlekken of je motivaties wilt leren kennen, dan is intervisie met collega’s of vakgenoten onontbeerlijk. Je ontdekt hoe je een leervraag aan jouw ingebrachte casus kunt koppelen. Door de verdiepende vragen en het doorvragen ga je anders kijken naar je reacties. En je ontdekt ook steeds meer wat jouw deskundigheid is, jouw kernkwaliteit.

Intervisie-trajecten :

Uitvaartondernemers.  Thuiszorg. Huisartsen. Juridische medewerkers. Woonbegeleiders. Sociaal werkers. Groepsleiders. Teamleiders.

Wie is Mari Berens?

Blog

 Contact

 Mensen die ik heb mogen begeleiden

“Ik vond het coachingtraject een zeer positieve ervaring en ben ervan overtuigd dat het ook anderen zal helpen.”
Laura

Commerciële economie, Coaching

“Het coachingtraject van Mari heb ik als een ontdekkingsreis naar mijzelf ervaren. Door zijn ondersteuning heb ik geleerd mijn kwaliteiten helder te beschrijven.  Mijn sollicitatiebrieven werden veel beter. Daardoor ben ik vaker uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, wat mij uiteindelijk een droombaan bezorgd heeft.”
Maria

Social work, Coaching

“Mari, bedankt voor de hulp die je hebt geboden tijdens de bijeenkomsten. Ik vond het prettig om je als supervisor te hebben. Je hebt me geholpen om tot nieuwe inzichten te komen en daardoor te groeien.”
Stefan

voltijdsstudent 3e jaars SJD, Supervisie

“Ik heb de supervisie als prettig ervaren, door de manier waarop je met ons om bent gegaan. Ik heb echt het idee dat je met een open mind naar onze inbreng hebt geluisterd en ons al sturend zelf liet nadenken en tot zelfinzicht liet komen. Soms vond ik het lastig, maar achteraf bezien heb ik veel over mijzelf kunnen leren, juist doordat je me zèlf liet nadenken. De sfeer tijdens de supervisie was goed, zodat iedereen zich kwetsbaar durfde op te stellen en dat ook heeft gedaan. Ik denk dat jij daarin een grote rol hebt gespeeld, respect hebbend voor onze emoties en leerpunten. Ik vind dat je een goede supervisor bent geweest voor mijn leerproces, bedankt daarvoor!”
Anna

voltijdsstudent 4e jaars SJD , Supevisie

“De gesprekken waren heel positief, in huiselijke sfeer en vertrouwelijk. Bedankt!”
Robert

Werkzoekend, Mannencoaching

“Coaching heeft mij opgeleverd dat ik zie waar mijn interesses en kracht liggen, en dat ik heb leren omgaan met reacties van collega’s.”
Gerard

Werkzoekend, Mannencoaching

Beste Mari, na intensief met elkaar samengewerkt te hebben komt er toch een eind aan de supervisie. Ik wil je bedanken voor je leiding en je helpende vragen om mijn proces en reflectie te begeleiden. Ik heb veel zelfinzicht gekregen en ik durf nu ook kritisch naar mijn eigen handelen te kijken of me te laten confronteren. Jij hebt daar een grote rol in gespeeld. Ik wens je alle goeds toe in je werk en je persoonlijk leven..”
Andrea

voltijdsstudent 4e jaars SJD , Supervisie

“Jouw taak en rol als intervisor heb ik positief ervaren. Je bewaakt de tijd  zodat we goed kunnen werken. Mooi dat je helder bent in de te volgen stappen, zo weten we precies waar we aan toe zijn. Dat geeft veiligheid en helderheid. Je helpt bij de probleemverheldering en de situatieverkenning zodat er geen suggestieve vragen komen en geen oordeel.  De focus gericht blijft op het ingebrachte probleem en op de inbrenger. Je betrekt iedereen er bij op een rustige manier. Je zorgt voor een veilig klimaat zodat het mogelijk is om je twijfels en je minder goede stappen te bespreken. Ik heb er veel van geleerd.”
Mirjam

Cursist, Intervisie

“Ik heb beter leren omgaan met mijn stress en druk. Ook inzicht gekregen in bepaalde persoonlijke eigenschappen. En wat voor mij echt van belang is: geleerd om keuzes te maken waar ik achter sta.”
Evelien

Toegepaste psychologie, Coaching

“Ik heb de gesprekken met dhr. Berens als prettig ervaren en comfortabel.”
Evert

Christen, Wandelcoaching

“Er werd meerdere keren van praktisch doel gewisseld, op mijn aandragen, wegens mijn omstandigheden. Werk, relaties, verliefdheid. Toch was het hebben van een doel voor mij niet zo belangrijk. Suggestie: meer praktische doelen aan abstracte thema’s koppelen, daar iets meer tijd voor nemen. Ik vond de manier waarop Mari mij door mijn worsteling leidde, wel goed.”
Mark

Identiteitsvragen, Wandelcoaching