Intervisie

Intervisie

Zelfsturende teams! Je bent je eigen leider. Prima uitgangspunt!

Om meer van elkaar te kunnen leren is intervisie een geweldige manier. Iedereen heeft een bepaalde deskundigheid, niemand is meer dan de ander. Maar ieder is wel anders. Hoe kijk jij tegen de casus aan waar jouw collega geen kop of staart aan weet te ontdekken? En hoe kan diezelfde collega in een andere situatie, die jij lastig vindt, jou helpen om tot heel andere inzichten te komen?

In intervisie worden geen standaardoplossingen geboden. Het is de kracht van intervisie dat door het doorvragen,  het verhelderen, het analyseren, de inbrenger zelf gaat nadenken en reflecteren, samen met de groep, en dan tot nieuwe inzichten komt.

Ik heb ervaring in het begeleiden van intervisies bij zorginstellingen, zoals Cosis in Assen, Wittekindshof in Gronau, Vitaedis in Veenendaal. Binnenkort hoop ik te starten bij  Manna Zorggroep in Enschede. Het is geweldig om steeds t zien hoe mensen uit hun comfortzone durven te stappen en daardoor hun werk en dat van het team een nieuwe boost geven.

Intervisiebegeleiding is tijdelijk: na een keer of 6 is het de bedoeling dat het team zelfsturend de intervisies voortzet. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met het management: alles wat wordt besproken blijft vertrouwelijk.